Kana Barnehage

Aaslyveien 4, 3483 Kana

postmottak@kanabarnehage.no

32 79 36 65


Daglig leder

Trude Eide 922 79 167

Vi følger selvfølgelig statlig maksimumspris og krav om

søskenmoderasjon. Satsene er i dag som følger:

Plass

%

Opphold

eks.mat

Opphold

inkl. mat

Sum inkl.

1 søsken

100

3135

3535

6130

80

2508

2828

4904

60

1881

2121

3678

Søskenmoderasjon for barn nr 3 er 50 %

Kana Barnehage drives som en ideell stiftelse.


Eierskapet administreres av et styre.

Styret består av to innvalgte representanter fra foreldrene og

to fra de ansatte.

Div. dokumenter